Skip to main content

Naturoplevelser på Fanø

Photo: Vadehavskysten

På Fanø er der stor variation i naturoplevelserne, en stor 16 km lang, hvid strand, plantager med udsigtspunkter og klitheder med moser og små søer. Se de spændende fuglekøjer, som kun findes på Fanø.

Follow us: