Skip to main content

Nationalpark Vadehavet

Photo: Vadehavskysten

Vadehavet er et af verdens vigtigste vådområder. Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser. Vadehavet er det blanke, stille vand og samtidigt det stormende hav på ydersiden af diget. Vadehavet sprudler af liv, i luften, i det lave vand og under vadens overflade.

Intet andet sted i kan man opleve så mange fugle i træktiden, forår såvel som efterår. Vadehavet kan nærmest sammenlignes med en international lufthavn hvor millioner af fugle hvert år mellemlander og tanker op, inden turen går videre til deres yngleområder. For dem er Vadehavet et bugnende spisekammer som blotlægges ved ebbe. Det er også i Vadehavet, at man finder Danmarks største bestand af sæler, ligesom det lave, varme vand er opvækstområdet for mange af vore vigtigste fiskearter.

Vadehavet byder på et væld af fantastiske naturoplevelser. Naturen har åbent hver dag og belønner hvert besøg med nye overraskelser.

Vadehavet som verdensarv
Hele det 500 km lange tidevandsområde, der strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark gennem Tyskland til Den Helder i Holland, har status som verdensarv. UNESCO Verdensarv (23. juni 2014).

Læs TV Syds artikel om verdensarven og hvad der gør Vadehavet unikt

De danske Vadehavsøer

Som perler på en snor ligger de smukt placeret i Vadehavet.

Mandø - the island in the Wadden Sea | By the Wadden Sea
Ikon til Vadehavsøerne | Vadehavskysten

Mandø

The Wadden Sea Pearl can only be reached at low tide

Fanø fra luften | Vadehavskysten
Ikon til Vadehavsøerne | Vadehavskysten

Fanø

Only 12 minutes by ferry from Esbjerg you are in another world

Langli | Vadehavskysten
Ikon til Vadehavsøerne | Vadehavskysten

Langli

The smallest wadden sea island right in the middle of Ho Bay

Rømø | Vadehavskysten
Ikon til Vadehavsøerne | Vadehavskysten

Rømø

There is a bridge to Denmark's widest sandy beach

Follow us: